Wooncontainers in noodsituatiesTelkens als ik berichten zie op TV of lees in de krant over vluchtelingenstromen als gevolg van oorlog of door natuurgeweld, dan verbaas ik me telkens weer over de tentjes die worden neergezet en het uitblijven van structurele hulp uit meer welvarende landen.

In de architectuur is jarenlang geëxperimenteerd met wonen en werken in containers. Ondertussen is er zolang geëxperimenteerd dat het product klaar is voor de markt. Een kleine markt voorlopig in de vorm van tijdelijke of noodwoningen.

Terug naar de werkelijke noodsituaties in derde wereldlanden waar mensen tentjes betrekken voor een ogenschijnlijk korte periode. Een periode die door de staat waarin het land verkeerd jaren voortduurt en de kwaliteit van de hulpbehoevende in een dusdanige staat is dat zij ook voorlopig geen grote bijdrage kunnen leveren om zichzelf en hun land te helpen. Containers zijn sterk, weersbestendig en aardbevingbestendig.

Het idee is een groot aantal standaardcontainers in verschillende landen in de wereld klaarmaken voor tijdelijke bewoning. De materialen en arbeid wordt deels geleverd in natura en deels betaald door verschillende organisaties die geld beschikbaar stellen voor noodhulp. In westerse landen met een social welfare systeem kunnen uitkeringsgerechtigden in worden gezet om deze containers klaar te maken om het werk uit de markt te houden. Hergebruik van materialen voor de inrichting van deze containers zou een voorwaarde moeten zijn.

Deze containers hebben uiteraard zonnepanelen (uiteraard goed verankerd waardoor niet door te verkopen) voor de energievoorziening in de containers en wenselijk een autarkische toiletvoorziening. De containers zijn eenvoudig ingericht, gericht op het huisvesten van een groot gezin of groep mensen.

Als de noodsituatie zich voordoet zorgen de betrokken landen dat de containers verscheept worden naar het betreffende land. De containers worden indien mogelijk naar de locatie gebracht door vrachtwagens. Als dit niet mogelijk is kunnen militaire helikopters worden ingezet.

Ik stel voor dat er een aantal containers binnenkort wordt klaargemaakt om te kijken of en hoe het werkt. Dit maakt het mogelijk de haalbaarheid te checken en het plan te verfijnen.


NB: uiteraard zouden in deze containers extra hulpgoederen kunnen worden vervoerd zodat er twee vliegen in één klap worden geslagen.

NB2: de inzet van uitkeringsgerechtigden zou nog een stap verder kunnen gaan door ze tijdelijk uit te zenden naar het betreffende land. Uiteraard alleen als de uitkeringsgerechtigen daar zelf voor tekenen. Een unieke ervaring op een portfolio en voor het leven. Deze stap heeft echter wel veel kanttekeningen.

Katz, Jonathan M. (2015). Volgende ramp wordt nog erger'. NRC Handelsblad, 12-01-2015, pag 15.